program moje ciepło

Program Moje Ciepło 2024 – wsparcie dla nowych domów

Program Moje Ciepło to program, rządowa inicjatywa mająca na celu długoterminową transformację systemu ogrzewania w Polsce. Skierowany do właścicieli nowych domów jednorodzinnych oraz tych, którzy dopiero planują ich budowę, program Moje Ciepło 2024 jest krokiem naprzód w kierunku energetyki zeroemisyjnej, proponując atrakcyjne dofinansowania do pomp ciepła. Jego celem jest nie tylko poprawa efektywności energetycznej polskich domów, ale także znaczący wkład w ochronę środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji szkodliwych gazów cieplarnianych.

Zalety wynikające z programu są wielowymiarowe – od aspektów ekologicznych, takich jak zmniejszenie śladu węglowego, po korzyści finansowe, które przekładają się na długoterminowe oszczędności dla domowych budżetów. Program Moje Ciepło wyznacza nową strategię w polityce grzewczej krajowej, stanowiąc odpowiedź na wszechobecne wyzwanie, jakim jest globalne ocieplenie.

Realizacja programu Moje Ciepło wspierana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i jest częścią szerszych działań państwa vis-à-vis polityki energetycznej Unii Europejskiej. Program ten niesie za sobą nie tylko sojusz z ekologią, ale również obietnicę zrównoważonego rozwoju, który stawia Polskę jako aktywnego uczestnika w globalnej walce z klimatycznymi zmianami.

W tym artykule przyjrzymy się programowi Moje Ciepło 2024, warunkom dofinansowania, procesowi aplikacyjnego oraz korzyściom, jakie płyną ze skorzystania z tego wsparcia. Czytając dalej, dowiesz się, jak możesz zmniejszyć koszty instalacji ekologicznego źródła ciepła w swoim domu i stać się częścią większej zmiany ku czystej i zielonej energii.

moje ciepło 2024

Zrozumienie programu Moje Ciepło – na czym polega dotacja? 

Cel i oferta programu Moje Ciepło 2024 – dofinansowanie w ramach programu

Program Moje Ciepło został uruchomiony z myślą o promowaniu i wsparciu montażu nowoczesnych, energooszczędnych i przyjaznych środowisku pomp ciepła w nowo powstających domach jednorodzinnych. Jego oferta skupia się nie tylko na zachętach finansowych ale również na uświadomieniu społecznym korzyści wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Cel programu jest jasny – chodzi o przyspieszenie eliminacji nieefektywnych, zanieczyszczających środowisko źródeł ogrzewania, tj. pieców węglowych, na rzecz zeroemisyjnych pomp ciepła.

Lista celów i korzyści z programu Moje Ciepło obejmuje:

 1. Redukcję emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.
 2. Obniżenie kosztów ogrzewania dla końcowych użytkowników.
 3. Zwiększenie niezależności energetycznej domów jednorodzinnych.
 4. Promocję technologii przyjaznych środowisku naturalnemu.

Dlaczego program Moje Ciepło preferuje pompy ciepła?

Pompy ciepła stały się kluczowym elementem strategii zrównoważonego rozwoju w Polsce, zarówno z powodu ich wydajności energetycznej, jak i zminimalizowanego wpływu na środowisko. Są one uznawane za przyszłościowe rozwiązanie w kontekście ogrzewania, zapewniając jednocześnie komfort cieplny, jak i ochronę klimatu.

Pompy ciepła działają na zasadzie absorpcji energii cieplnej z zewnętrznych źródeł (powietrze, woda, grunt) i jej przekazywania do systemu ogrzewania domu. Ta technologia pozwala na znaczne obniżenie zużycia energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych źródeł ciepła, przekładając się na długofalowe oszczędności.

Typy pomp ciepła, które mogą być objęte dofinansowaniem, to m.in.:

 • pompy ciepła powietrzne,
 • pompy ciepła gruntowe,
 • pompy ciepła wodne.

Kwalifikacje do programu – Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Program Moje Ciepło 2024 jest skierowany do właścicieli nowych domów jednorodzinnych. Aby kwalifikować się do dofinansowania, pompa ciepła musi być zainstalowana jako główne źródło ogrzewania i spełniać określone kryteria efektywności.

Składanie wniosku – Proces i dokumentacja, nabór wniosków o dofinansowanie z programu 

Proces aplikacji do programu Moje Ciepło jest stosunkowo prosty, ale wymaga zebrania kompletu dokumentów oraz zachowania precyzji i staranności przy wypełnianiu wniosku. Nabór wniosków odbywa się w systemie online za pośrednictwem generowanego formularza wyłącznie w wersji elektronicznej, co stanowi znaczące ułatwienie dla aplikantów. Składanie wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW odbywa się w trybie ciągłym z funduszu modernizacyjnego aż do wyczerpania dedykowanej puli środków. 

Oto podstawowe kroki niezbędne do złożenia wniosku:

 1. Rejestracja w systemie online Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
 2. Przygotowanie dokumentacji technicznej pompy ciepła oraz dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością.
 3. Wypełnienie wniosku na podstawie wyliczeń kosztów kwalifikowany, których wzory można znaleźć w przykładowym kalkulatorze online kosztów budowy domu.
 4. Załączenie wymaganych zaświadczeń, np. decyzji o pozwoleniu na budowę.

Aby dowiedzieć się więcej o kryteriach kwalifikacji i pełnej liście wymaganych dokumentów, zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony mojecieplo.gov.pl. Na witrynie podany jest dokładny program dofinansowania, z zaznaczeniem, że rządowy program skierowany jest do osób niezadowolonych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne i liczy się dla nich wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego. Zakup i montaż pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zawsze poprzedza wniosek o dofinansowanie do pompy, którego warunki trzeba spełnić, aby w domu znajdowało się źródło ciepła zaliczane do innowacyjnych. 

oferta programu moje ciepło 2024

Uwarunkowania finansowe i pierwsze kroki – generator wniosków o dofinansowanie Moje Ciepło 2023 i 2024

Wysokość dofinansowania nowych pomp ciepła w domach jednorodzinnych – Co musisz wiedzieć?

W ramach programu Moje Ciepło 2024 przewidziano znaczące dofinansowania na instalację pomp ciepła w nowych domach jednorodzinnych. Wysokość dofinansowania zeroemisyjnych źródeł ciepła zależy od szeregu czynników, w tym od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła i jej wydajności, a także od wielkości domu i potrzeb cieplnych gospodarstwa domowego, na przykład z karty dużej rodziny. 

Od zgłoszenia do realizacji – jak uzyskać dofinansowanie do 31.12.2026 r?

 1. Rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemie informacyjnym NFOŚiGW.
 2. Wypełnienie wniosku z zaznaczeniem rodzaju i modelu pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania. 
 3. Dołączenie wymaganych załączników, takich jak faktury, zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, czy dokumentacja techniczna.
 4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i oczekiwanie na jego rozpatrzenie przez fundusz.  Rozpatrywanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022. 
 5. Realizacja inwestycji i montaż pompy ciepła w ustalonym terminie. 
 6. Składanie dokumentów potwierdzających zrealizowanie inwestycji, aby otrzymać dofinansowanie. Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy, aby móc uzyskać źródło ciepła na paliwo stałe. 

Kiedy i jak należy złożyć wniosek, żeby mieć dostęp do ciepłej wody użytkowej?

Nabór wniosków do programu Moje Ciepło jest zaplanowany, jednakże dokładne terminy naboru mogą ulec zmianie. Aby mieć pewność, że Twój wniosek zostanie rozpatrzony, ważne jest, aby śledzić ogłoszenia NFOŚiGW i zgłaszać się w odpowiednim okresie.

Aplikować można wyłącznie online, co zapewnia szybkość i wygodę procesu. Przed przystąpieniem do aplikacji zaleca się dokładne zapoznanie się z wymaganiami programu oraz przygotowanie wszelkiej potrzebnej dokumentacji. Warto skorzystać z generatora wniosków, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces aplikacyjny.

O czym warto pamiętać podczas składania wniosku:

 • Złożyć wniosek można na stronie NFOŚiGW, wykorzystując do tego celu elektroniczny system rejestracji.
 • Wartości dofinansowania mogą ulec zmianie, dlatego konieczne jest śledzenie aktualnych informacji o tym, czego dotyczy program pochodzących z rzetelnych źródeł. 
 • Należy także pamiętać o ewentualnych zmianach regulacji prawnych wpływających na zasady programu związanego z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła. 
dofinansowanie moje ciepło

Perspektywy i korzyści programu Moje Ciepło

Korzyści ekologiczne i ekonomiczne z programu

Inwestycja w pompy ciepła to nie jedynie krok ku ekologii, ale również solidne podstawy dla ekonomii domowego budżetu. Ogrzewanie domu to często jeden z głównych wydatków dla polskich rodzin, a dofinansowanie do pompy ciepła w ramach Programu Moje Ciepło może znacząco obniżyć te koszty. Ogrzewanie domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi wykorzystującymi tradycyjne metody coraz częściej odchodzi na rzecz wodnych i gruntowych pomp ciepła. Dlatego tak ważny jest dzień składania wniosku o dofinansowanie zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez wnioskodawcę niezbędnych dokumentów. Na tej podstawie może spodziewać się montażu nowych pomp ciepła wykorzystywanych w ramach programu Moje Ciepło. 

Listę korzyści ekonomicznych i ekologicznych można przedstawić w następujący sposób:

 • Oszczędności finansowe: W porównaniu z tradycyjnymi systemami grzewczymi, pompy ciepła typu dowolnego wymagają mniejszych nakładów na eksploatację.
 • Subwencje na zakup i instalację: Do znacznych oszczędności przyczynia się dofinansowanie, które pokrywa znaczącą część kosztów zakupu i montażu.
 • Redukcja emisji CO2: Pompy ciepła to technologia ogrzewania o znacznie niższej emisji szkodliwych gazów w porównaniu do konwencjonalnych źródeł.
 • Długoterminowa inwestycja: Pompy ciepła cechują się długą żywotnością i niezawodnością działania.
 • Wartość nieruchomości: Dom ogrzewany za pomocą nowoczesnych technologii jest bardziej atrakcyjny na rynku nieruchomości.

Przyszłość programu po 2024 roku

Nie da się przewidzieć z pewnością, jak dofinansowanie na montaż pompy ciepła będzie wyglądało po roku 2024, jednak eksperci zgadzają się, że tego rodzaju wsparcie będzie nadal istotnym elementem polityki energetycznej kraju. Rosnące zainteresowanie energią odnawialną oraz konieczność dostosowania się do rygorów unijnych nałożonych przez New Green Deal zwiastują dalsze inwestycje w zielone technologie.

Podsumowanie – zastosowanie pomp ciepła w nowych budynkach 

Program Moje Ciepło 2024 jest nie tyle możliwością dla właścicieli nowych domów jednorodzinnych, co niezbędną zmianą, którą musi przejść polski rynek nieruchomości i energetyki, odpowiadając na globalne wyzwania klimatyczne. Inwestycje w czyste źródła energii, takie jak pompy ciepła, stają się normą zarówno z perspektywy środowiskowej, jak i ekonomicznej.

Dzięki dofinansowaniom, możliwe jest znaczące obniżenie początkowych kosztów instalacji, co umożliwia szersze zastosowanie nowoczesnych technologii grzewczych. Bez względu na to, czy budujesz nowy dom, czy dopiero masz to w planach, Program Moje Ciepło 2024 oferuje szansę na tanie i efektywne ogrzewanie bez szkodzenia planetę.

Zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości oraz tych, którzy planują budowę, do zapoznania się ze szczegółami programu. Spełnienie kryteriów i skorzystanie z dostępnych środków pozwoli na długoterminowe oszczędności oraz przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego. 

Dla tych, którzy rozważają budowę domu, warto zapoznać się z aktualnymi kosztami budowy domu oraz kalkulatorem online, który pomoże w estymacji budżetu, uwzględniając potencjalne dofinansowania.

Jeśli marzysz o własnym domu za rozsądne pieniądze, program Moje Ciepło 2024, w połączeniu z innymi formami wsparcia rządowego, sprawia, że jest to bardziej osiągalne niż kiedykolwiek. Zapraszamy do lektury artykułów na temat budowy domów pod klucz oraz przykładowych realizacji domów o wartości 400 tysięcy złotych, które mogą zainspirować i pokazać, jak zrealizować własne cztery kąty zgodnie z najnowszymi standardami efektywności energetycznej.

Nie czekaj – zacznij dziś i stań się częścią pozytywnej zmiany, jednocześnie zyskując komfortowe i tanie w utrzymaniu miejsce do życia. Program Moje Ciepło to krok w stronę lepszej przyszłości dla nas wszystkich.